Zum Inhalt springen

Publikationen

Autor - 8 Fachbücher

Artikel

115 Artikel in Fachzeitschriften (inkl. Co-Autorenschaft), viele davon in ausländischen Zeitschriften

[1] Hart, R., Rynda, K.: Dvacetileté zkušenosti s kokcygektomií podle Gardnera. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (1996)63, 88-90.

[2] Hart, R.: Rentgenologická analýza osového postavení dolní končetiny před a po vysoké tibiální obloukové osteotomii. Acta Chir. orthop. Traum. čech.(1997), 64, 25-28.

[3] Hart, R.: Význam artrografie kolenního kloubu v době rozvoje artroskopické techniky. Acta Chir. orthop. Traum. čech.(1967), 64, 45-47.

[4] Hart, R., Moster, R.: První zkušenosti s cementovaným leštěným dříkem typu Exeter. Acta Chir. orthop. Traum. čech.(1999), 66, 22-27.

[5] Rozkydal, Z., Hart, R.: Řešení osteoporotických zlomenin krčku stehenní kosti totální náhradou kyčle. Acta Chir. orthop. Traum. čech.(1999)66, 28-32.

[6] Hart, R., Rozkydal, Z.: Dlouhodobé výsledky totální endoprotézy kyčelního kloubu Poldi. Acta Chir. orthop. Traum. čech.(1999), 66, 139-145.

[7] Chomiak, J., Dungl, P., Adamec, O., Hart, R.: Prodlužovací osteotomie patní kosti v léčbě ploché nohy v dětském věku – krátkodobé výsledky. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2000), 67, 164-174.

[8] Hart, R.: Artrolýza loketního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2000), 67, 329-335.

[9] Hart, R., Janeček, M., Buček, P., Zelníček, P.: Operační léčba přetržené Achillovy šlachy. Acta Chir. orthop. Traum. Čech. (2000), 67, 415- 418.

[10] Hart, R., Buček, P., Nestrojil, P., Zelníček, P.: Chronická poúrazová mediální ligamentózní nestabilita loketního kloubu. Úraz. chir. (2001), 9(1), 19-24.

[11] Hart, R., Buček, P., Nestrojil, P., Zelníček, P.: Výsledky operační léčby zlomenin proximálního humeru. Úraz. chir. (2001), 9(2), 6-17.

[12] Hart, R., Janeček, M., Buček, P.: Treatment of displaced fractures of the proximal humerusOsteo. Trauma Care (2002), 10, 68-75.

[13] Hart, R., Janeček M., Buček, P., Višňa, P.: Standardní rekonstrukční operace na noze u poúrazových stavů. Slov. chirurg (2002), 2, 18-25.

[14] Hart, R., Stryhal, J.: Totální náhrada kolenního kloubu u primárního chondrosarkomu distálního femuru. Klin. onkologie (2002), 15, 182-184.

[15] Hart, R., Buček, P., Višňa, P., Kočiš, J.: Rockwoodova operace při inveterované luxaci akromioklavikulárního kloubu. Úraz. Chir. (2002), 10(21) 1-7.

[16] Hart, R., Janeček, M., Višňa, P., Čižmář, I.: Poúrazová periskafoidní artróza a jejího řešení. Slov. chirurg (2002), 3, 19-23.

[17] Hart, R., Janeček, M., Buček, P.: Náš přístup k řešení artrózy mediálního kompartmentu kolenního kloubu. Úraz. chir. (2002), 10 (3), 27-34.

[18] Kočiš, J., Wendsche, P., Višňa, P., Mužík, V., Hart, R.: Kompresní osteosyntéza dens axis – speciálním instrumentáriem. Acta spondylologica (2002), 1, 146-151.

[19] Hart, R., Janeček, M., Buček, P.: Případ rozsáhlé metalózy mimokloubních tkání po unikompartmentální náhradě kolenního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2003), 70, 47-50.

[20] Kočiš J., Wendsche P., Višňa P., Mužík V., Hart R.: Traumatická spondylolistéza čepovce. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2003), 70, 214-218.

[21] Hart, R., Buček, P.: Our experience with the SL-Plus cementless stem. Middle-term results. Hip international (2003), 13, 101-106.

[22] Hart, R., Janeček, M., Zelníček, P., Chaker, A.: The floating shoulder: treatment of 25 patients. Osteo. Trauma Care (2003), 11, 61-64.

[23] Hart, R., Janeček, M., Buček, P., Procházka, V., Višňa, P.: Indikace artrodézy kolenního kloubu v moderní ortopedii. Rozhl. chir. (2003), 82, 227-232.

[24] Hart, R., Kolář, M.: Pressure forces of Souter replacement in computer study. Věstnik Rossijskogo Universitěta družby narodov (2003)

[25] Janeček, M., Hart, R., Buček, P., Chaker, A.: The OrthoPilot computer navigation in total knee replacement – the comparative study of the postoperative mechanical axis. Travmatologia i ortopedia – sovremennosť i buduščee (2003)

[26] Višňa, P., Paša, L., Hart, R., Kočiš, J., Čižmář, I., Adler, J.: Terapie hlubokých chondrálních defektů kolena pomocí autologně kultivovaných chondrocytů na nosiči – výsledky po jednom roce. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2003), 70, 356-362.

[27] Hart, R., Janeček, M., Višňa, P., Buček, P., Kočiš, J.: Mosaicplasty for the treatment of the head defect after the incorrect resorbable screw insertion. Arthroscopy (2003), 19(E), 1-5.

[28] Hart, R., Janeček, M., Chaker, A., Buček, P.: Roentgenographic evaluation of the total knee arthroplasty implanted with and without use of the kinematic navigation. Int. Orthop. (2003), 27, 366-369.

[29] Hart R., Janeček M., Buček P.: Die Weil-Osteotomie bei Metatarsalgie. Zeitschrift f. Orthop. (2003), 141, 590-594.

[30] Hart, R., Janeček, M., Buček, P., Chaker, A.: Bilateral clavicular and scapular neck fractures. Scripta Medica (2004), 77, 3-10.

[31] Kučera B., Daňová J., Hart, R.: The efect of postoperative retransfusion in non-anaemic patients undergoing total joint replacement. Scripta Medica (2004), 77, 167-171.

[32] Višňa P., Paša L., Čižmář I., Hart R., Hoch J.: Treatment of Deep Cartilage Defects of the knee using autologous chondrograft transplantation and by abrasive techniques. A randomised controlled study. Acta Chir. Belg. (2004), 104, 709-714.

[33] Kočiš J., Wendsche P., Višňa P., Mužík V., Hart R.: Izolované zlomeniny atlasu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2004), 71, 6-12.

[34] Janeček M., Hart R., Kučera J., Višňa P., Kočiš J.: Vzácné zkrácení prvního paprsku nohy a řešení distrakční artrodézou. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2004), 71, 115-118.

[35] Paša L., Pokorný V., Višňa P., Nestrojil P., Hart R., Kalandra S.: ASKP stabilizace první traumatické luxace GH kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2004), 71, 142-146.

[36] Štipčák V., Stoklas J., Hart R., Janeček M.: Implantace necementované jamky s využitím navigačního systému. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2004), 71, 288-291.

[37] Paša L., Hart R., Kočiš J., Mužík V., Veselý R.: Artroskopie kyčelního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2005), 73, 16-21.

[38] Hart R., Janeček M., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Korelace dlouhodobých klinických a radiologických výsledků po meniskektomiích. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2005), 72, 304-307.

[39] Hart R., Šiška V., Štipčák V., Janeček M., Stoklas J.: Postavení dolní končetiny po osteotomiích proximálního bérce. Slov. chirurgia (2005), 4, 20-22.

[40] Hart R., Štipčák V., Janeček M., Višňa P.: Radiological study of THA after mini-incision technique. Hip international (2005), 15, 98-101.

[41] Hart R., Krejzla J., Šváb P.: Přínos počítačové navigace pro rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Rozhl. Chir. (2005), 84, 472-478.

[42] Hart R., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Dlouhodobé výsledky parciálních fasciektomií v léčbě Dupuytrenovy kontraktury. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (2005), 3, 21-23.

[43] Hart R., Štipčák V., Janeček M., Višňa P.: Component position following total hip arthroplasty through a miniinvasive posterolateral approach. Acta Orthop. Belg. (2005), 71, 60-64.

[44] Hart R., Janeček M., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Interposition suspension arthroplasty according to Epping versus arthrodesis for trapeziometacarpal osteoarthritis. Europ. Surg. (2006), 38, 433-438.

[45] Štipčák V., Hart R., Kučera B.: Zkušenosti s navigací jamky TEP kyčelního kloubu při posterolaterálním miniinvazivním přístupu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. (2006), 73, 350-352.

[46] Hart R., Krejzla J., Šváb P.: Kinematická navigace při rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Úraz. chir. (2006), 14, 80-83.

[47] Hart R., Janeček M., Čižmář I., Štipčák V., Kučera B., Filan P.: Minimal-invasive und navigierte Implantation von Knietotalendoprothesen. Orthopäde(2006), 35, 552-557.

[48] Pilný J., Kubeš J., Hoza P., Šprláková A., Hart R.: Následky neléčené skafolunátní nestability zápěstí. Rozhl. chir. (2006), 85, 637-640.

[49] Kučera B., Hart R., Štipčák V.: Význam isovolemické hemodiluce u neanemických pacientů podstupujících implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Úraz. chir. (2006), 14, 119-121.

[50] Hart R., Štipčák V., Kučera B., Čižmář I., Pilný J.: Femurkondylendefekt im Knie nach Patellektomie. Unfallchirurg (2007), 110, 180-182.

[51] Hart R., Štipčák V., Kučera B., Filan P., deCordeiro J.: Präzise computergestützte Beinachsenkorrektur mit öffnender valgisierender Tibiakopfosteotomie. Orthopäde (2007), 36, 577-581.

[52] Hart R., Konvička M., Filan P., deCordeiro J.: SPECT is a reliable tool for selection of patients undergoing unicompartmental knee arthroplasty. Arch. Orthop. Trauma Surg. (2008), 128, 679-682.

[53] Hart R., Janeček M., Buček P.: Long-term results after femoral head fractures – conservative versus operative treatment. Scripta Medica (2007), 80, 91-98.

[54] Hart R, Šváb P, Filan P: Intraoperative navigation in hip surface arthroplasty. Arch. Orthop. Trauma Surg. (2008), 128, 429-434

[55] Hart R, Krejzla J, Šváb P, Kočiš J, Štipčák V: Outcomes after conventional vs. computer-navigated anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy (2008), 24, 569-578.

[56] Višňa P, Beitl E, Hart R, Čižmář I, Pilný J: Versorgung der Schenkelhalsfrakturen mit einem biaxialen proximalen Femurnagel.. Unfallchirurg (2008), 120, 1-9.

[57] Kočiš J, Wendsche P, Veselý R, Hart R, Čižmář I: Complications during and after surgery of the košer cervical spine by isolate anterior approach with CSLP implant. Acta Neurorochir. (2008), 10, 1067-1071.

[58] DeCordeiro J, Hart R, Filan P, Štipčák V: Prospektivní srovnání zobrazovacích vyšetření RTG, UZ a CT artrografie s artroskopií při detekci ruptury rotátorové manžety. Úraz. chir., 16: 7-11, 2008.

[59] Filan, P., Hart, R., Štipčák, V., Safi, A.: Rekonstrukce zastaralých a rozsáhlých ruptur Achillovy šlachy transferem šlachy musculus flexor hallucis longus. Úraz. chir., 16: 87-94, 2008.

[60] Hart R, Šváb P, Krejzla J: Modifikovaná Latarjetova operace při recidivujících luxacích ramena u starších pacientů. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 105-111.

[61] Hart R, Bárta R, Náhlík D: Transfer m. latissimus dorsi při nereparabilních kraniodorzálních defektech manžety rotátorů. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 215-221.

[62] Hart R, Kučera B, Safi A: Hamstringy versus quadriceps u dvousvazkových rekonstrukcí předního zkříženého vazu. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 296-303.

[63] Hart R, Okál F, Komzák M: Transoseální plastika hlavice humeru a masivní osteokartilaginózní aloštěp při řešení rozsáhlého Hill-Sachsova defektu. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 402-410.

[64] Hart R, Krejzla J, Šváb P: Přesnost cílení kostních kanálů při plastice předního zkříženého vazu – přínos počítačové navigace. Acta Chir orthop Traum čech (2007), 74, 118-125.

[65] Hart R, Paša L, Kočiš J, Těknědžjan B, Kozák T, Wendsche P: Inveterované zadní glenohumerální luxace a jejich operační řešení přední přístupem. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 34-40.

[66] Filan P, Hart R: Spojení šlach m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus na plantě: anatomická studie na kadaverech. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 71-76.

[67] Hart R, Janeček M, Kozák T, Okál F: Extenzivní zadní přístup při uvolnění poúrazové ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 114-119.

[68] Hart R, Wendsche P, Kočiš J, Komzák M, Okál F, Krejzla J: Injekce anestetika s kortikoidem při řešení bolestí sakroilických kloubů po lumbálních stabilizacích. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 339-342.

[69] Hart R, Šváb P, Janeček M: Totální endoprotéza hlezna – poznámky k filozofii implantace. Ortopedie (2011), 5, 221-227.

[70] Hart R, Komzák M, Bárta R, Okál F, Šrůtková E: Redukce radiační zátěže užitím fluoroskopické navigace při transpedikulární instrumentaci. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 447-450.

[71] Hart R, Komzák M, Safi A, Okál F: Individuální přístup při operačním uvolnění ztuhlosti loketního kloubu. Úraz. chir. (2011), 19, 30-37.

[72] Hart R, Janeček M: Chronická nestabilita femoropatelárního kloubu. Ortopedie (2011), 6, 267-271.

[73] Hart R, Janeček M: Femoropatelární artróza. Ortopedie (2011), 6, 272-274.

[74] Náhlík D, Hart R, Kozák T, Těknědžjan B. Osteosyntéza zadní hrany tibie – ano či ne? Úraz. chir. (2011), 19, 64-70.

[75] Okál F, Hart R, Komzák M. Léčba poranění posterolaterálního rohu kolena anatomickou rekonstrukcí a nebo proximální osteotomií tibie. Úraz. chir. (2011), 19, 100-105.

[76] Hart R, Janeček M, Bárta R, Safi A. Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxatrózy. Ortopedie (2012), 6, 8-11.

[77] Safi A, Hart R, Feranec M, Procházka V. Možnosti kinematické počítačové navigace u náhrad kolenního kloubu. Ortopedie (2012), 6, 13-19.

[78] Posoldová Z, Hart R, Konvička M, Ocelková L. Využití SPECT vyšetření v diagnostice poškození mediálních menisků. Ortopedie (2012), 6, 20-23.

[79] Hart R, Šváb P, Procházka V, Šmíd P, Bárta R. Vliv odchylky postavení komponent na sérovou hladinu iontů kovů u pacientů s povrchovou náhradou kyčle. Ortopedie (2012), 6, 104-107.

[80] Hart R, Safi A, Komzák M. Autologní léčba chondromalácie. Ortopedie (2012), 6, 123 -127.

[81] Okál F, Hart R, Komzák M. Vliv uvolnění mediálních stabilizátorů kolena na velikost korekce u vysoké valgizační opening-wedge osteotomie tibie; anatomická studie na kadaverech. Acta Chir orthop Traum čech (2012), 79, 355-360.

[82] Kučera B, Náhlík D, Hart R, Ocelková L. Porovnání efektivnosti pooperačního retransfuzního systému s perioperačním autotransfuzním systémem při implantacích totálních endoprotéz kolenního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2012), 79, 361-366.

[83] Komzák M, Hart R, Okál F, Safi A. Does the posterolateral bundle influence rotational movement more than the anteromedial bundle in anterior cruciate ligament reconstruction? A clinical study. J Bone Jt Surg (Br) (2012), 94, 1372-1376.

[84] Okál F, Hart R, Komzák M, Safi A. Přínos kinematické počítačové 2D a 3D navigace k přesnosti provedení valgizační osteotomie proximální tibie s klínem otevřeným mediálně. Acta Chir orthop Traum čech (2013), 80, 150-164.

[85] Safi A, Hart R, Těknědžjan B, Kozák T. Treatment of extra-articular and simple articular distal radial fractures with intramedulary nail versus volar locking plate. J Hand Surg (2013), 38, 774-779.

[86] Hart R, Safi A, Komzák M, Jajtner P, Puskeiler M, Hartová P. Platelet-rich plasma in patients with tibiofemoral cartilage degeneration. Arch Orthop Trauma Surg (2013), 133, 1295-1301.

[87] Šmíd P, Hart R. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stadia podélné ploché nohy. Ortopedie (2013), 7, 181-185.

[88] Těknědžjan B, Posoldová Z, Kozák T, Hart R, Pink M. Léčba nestabilních zlomenin V. metakarpu zevním fixátorem. Úraz. chir. (2012), 20, 131-133.

[89] Komzák M, Hart R, Okál F, Safi A. AM bundle controls the anterior-posterior and rotational stability to a greater extent than the PL bundle – A cadaver study. Knee (2013), 20, 551-555.

[90] Feranec, Hart, Kozák. Zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte. Acta Chir orthop Traum čech (2013), 80, 391-395.

[91] Feranec, Hart, Kozák. Je přesné umístění fixátoru loketního kloubu v ose rotace podstatné pro rehabilitaci? Studie na kadaverech. Úraz. chir. (2013), 21, 24-27.

[92] Safi, Hart, Feranec, Komzák. Aplikace nitrodřeňové fixace Micronail do distálního radia, kadaverózní studie o pozici jeho vstupu, rotaci a penetraci šroubů přes kortikalis kosti a do kloubu. Úraz. chir. (2013), 21, 63-70.

[93] Baňas M, Hart R, Šváb P, Safi A. Je tlak v ose dolní končetiny dostačující pro imitaci zátěže při implantaci TEP kolena? Úraz. chir. (2014), 22, 19-23.

[94] Hart R, Komzák M, Okál F, Náhlík D, Jajtner P, Puskeiler M. Allograft alone versus allograft with bone marrow concentrate for the healing of the instrumented posterolateral lumbar fusion. Spine (2014), 14, 1318-1324.

[95] Komzák M, Hart R, Šmíd P, Puskeiler M. Vliv centrální anatomické jednosvazkové a anatomické dvojsvazkové rekonstrukce předního zkříženého vazu na stabilitu kolenního kloubu. Klinická studie. Acta Chir orthop Traum čech (2014), 81, 276-280.

[96] Šmíd P, Hart R, Puskeiler M. Tangent sign – a reliable predictor of risk for tendon re-rupture in rotator cuff repair. Acta Chir orthop Traum čech (2014), 81, 227-232.

[97] Feranec M, Hart R, Šmíd P, Komzák M. Neúplná korekce postavení páteře v sagitální rovině po náhradě kyčelního kloubu s flekční kontrakturou. Ortopedie (2015), 9, 15-18.

[98] Komzák M, Hart, R, Šmíd P, Puskeiler M, Jajtner P. Vliv plasmy bohaté na trombocyty (PRP) na hojení štěpu při rekonstrukci LCA kolenního kloubu – prospektivní studie. Acta Chir orthop Traum čech (2015), 82, 135-139.

[99] Hart R, Safi A, Jajtner P, Puskeiler M, Hartová P, Komzák M. Tibiofemoral chondromalacia treated with platelet-rich plasma and hyaluronic acid. Current Orthopaedic Practice (2017), 28, 58-65.

[100] Šmíd P, Hart R. Nový pohled na uspořádání šlach svalů rotátorové manžety – studie na kadaverech. Ortopedie (2017), 11, 112-117.

[101] Komzák M, Hart R, Paša L, Šmíd P, Náhlík D, Pavlík T. Biomechanical assessment of the reconstruction of the anterolateral ligament during anterior cruciate ligament surgery. Clin. Invest. (2017), 7(2), 95-102.

[102] Šmíd P, Komzák M, Hart R, Paša L. Mewsenchymal stem cells in the reconstruction surgery of the suprapinatus muscle lesions. Clin. Invest. (2017), 7(2), 103-110.

[103] Hart R. Topping Phenomenon with Recurrent Spinal Stenosis and Epidural Fibrosis Prevented with Oxidized Celulose. Acta Medica (Hradec Králové) (2018), 61(2):69-73.

[104] Šmíd P, Hart R, Komzák M, Paša L, Puskeiler M. Léčba impingement syndromu ramena pomocí injekce PRP. Acta Chir orthop Traum čech (2018), 85, 261-265.

[105] Sanalla H, Hart R, Komzák M, Paša L. Augmentace BT štěpem z m. quadriceps femoris při řešení úponové tendinopatie Achillovy šlachy. Acta Chir orthop Traum čech (2018), 85, 266-270.

[106] Buček F, Komzák M, Hart R. Rotační kinematika kolenního kloubu před a po implantaci unikompartmentální mediální náhrady, srovnání se zdravým kolenním kloubem. Acta Chir orthop Traum čech (2019), 86, 33-38.

[107] Feranec M, Hart R, Kozák T, Komzák M. Užití zevní fixace loketního kloubu při uvolnění ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2019), 86, 136-140.

[108] Hart R. Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy. Rozhl Chir (2019), 98, 245-247.

[109] Náhlík D, Hart R, Ninger T, Komzák M. Vliv změny sklonu pánve na změnu anteverze a inklinace acetabula. Ortopedie (2019), 3, 88-92.

[110] Sobek J, Hart R, Komzák M. Klinické výsledky po totální náhradě kolenního kloubu v závislosti na rotaci femorální komponenty vzhledem k původním anatomickým poměrům na distálním femuru. Acta Chir orthop Traum čech (2020), 87, 75-81.

[111] Hart R, Náhlík D. Pelvitrochanterická insuficience a její řešení transferem m. gluteus maximus. Ortopedie (2020), 2, 40-42.

[112] Bielák J, Hart R. Skrytá poranění zadního segmentu pánve u starých pacientů se zlomeninou ramének stydké kosti. Acta Chir orthop Traum čech. (2020), 87:409-413.

[113] Hart R, Náhlík D, Paša L. Derotační intertrochanterická osteotomie u habituální luxace pately. Acta Chir orthop Traum čech. (2020), 87:404-408.

[114] Komzák M, Hart R, Náhlík D, Vysoký R. Rotační stabilita kolenního kloubu 2 roky po rekonstrukci anterolaterálního ligamenta společně s rekonstrukcí LCA: biomechanická studie. Acta Chir orthop Traum čech (2021), 88, 39-44.

[115] Vlček M, Hart R. Vnitřní osteosyntéza dorzálních zlomenin proximální tibie. Úraz. chir. (2022), 27(4)