Перейти к содержимому

Публикации

Автор 7 справочников

Статья

115 статей в журналах (в т.ч. в соавторстве), многие из них в зарубежных журналах

[1] Hart, R., Rynda, K.: Dvacetileté zkušenosti s kokcygektomií podle Gardnera. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (1996), 63, 88-90.

[2] Hart, R.: Rentgenologická analýza osového postavení dolní končetiny před a po vysoké tibiální obloukové osteotomii. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech.(1997), 64, 25-28.

[3] Hart, R.: Význam artrografie kolenního kloubu v době rozvoje artroskopické techniky. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech.(1967), 64, 45-47.

[4] Hart, R., Moster, R.: První zkušenosti s cementovaným leštěným dříkem typu Exeter. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech.(1999), 66, 22-27.

[5] Rozkydal, Z., Hart, R.: Řešení osteoporotických zlomenin krčku stehenní kosti totální náhradou kyčle. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech.(1999), 66, 28-32.

[6] Hart, R., Rozkydal, Z.: Dlouhodobé výsledky totální endoprotézy kyčelního kloubu Poldi. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech.(1999), 66, 139-145.

[7] Chomiak, J., Dungl, P., Adamec, O., Hart, R.: Prodlužovací osteotomie patní kosti v léčbě ploché nohy v dětském věku — krátkodobé výsledky. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2000), 67, 164-174.

[8] Hart, R.: Artrolýza loketního kloubu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2000), 67, 329-335.

[9] Hart, R., Janeček, M., Buček, P., Zelníček, P.: Operační léčba přetržené Achillovy šlachy. Acta Chir. ортоп. Мечта. Чех. (2000), 67, 415- 418.

[10] Hart, R., Buček, P., Nestrojil, P., Zelníček, P.: Chronická poúrazová mediální ligamentózní nestabilita loketního kloubu. Úraz. чир. (2001), 9(1), 19-24.

[11] Hart, R., Buček, P., Nestrojil, P., Zelníček, P.: Výsledky operační léčby zlomenin proximálního humeru. Úraz. чир. (2001), 9(2), 6-17.

[12] Харт, Р., Янечек, М., Бучек, П.: Лечение смещенных переломов проксимального отдела плечевой кости. Остео. Травматологическая помощь (2002), 10, 68-75.

[13] Hart, R., Janeček M., Buček, P., Višňa, P.: Standardní rekonstrukční operace na noze u poúrazových stavů. Slov. хирург (2002), 2, 18-25.

[14] Hart, R., Stryhal, J.: Totální náhrada kolenního kloubu u primárního chondrosarkomu distálního femuru. Клин. онкология (2002), 15, 182-184.

[15] Hart, R., Buček, P., Višňa, P., Kočiš, J.: Rockwoodova operace při inveterované luxaci akromioklavikulárního kloubu. Úraz. Чир. (2002), 10(21) 1-7.

[16] Hart, R., Janeček, M., Višňa, P., Čižmář, I.: Poúrazová periskafoidní artróza a jejího řešení. Slov. хирург (2002), 3, 19-23.

[17] Hart, R., Janeček, M., Buček, P.: Náš přístup k řešení artrózy mediálního kompartmentu kolenního kloubu. Úraz. чир. (2002), 10 (3), 27-34.

[18] Kočiš, J., Wendsche, P., Višňa, P., Mužík, V., Hart, R.: Kompresní osteosyntéza dens axis — speciálním instrumentáriem. Acta spondylologica (2002), 1, 146-151.

[19] Hart, R., Janeček, M., Buček, P.: Případ rozsáhlé metalózy mimokloubních tkání po unikompartmentální náhradě kolenního kloubu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2003), 70, 47-50.

[20] Kočiš J., Wendsche P., Višňa P., Mužík V., Hart R.: Traumatická spondylolistéza čepovce. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2003), 70, 214-218.

[21] Харт, Р., Бучек, П.: Наш опыт использования бесцементного стержня SL-Plus. Среднесрочные результаты.
Hip international
(2003), 13, 101-106.

[22] Харт, Р., Янечек, М., Зельничек, П., Чакер, А.: Плавающее плечо: лечение 25 пациентов. Остео. Травматологическая помощь (2003), 11, 61-64.

[23] Hart, R., Janeček, M., Buček, P., Procházka, V., Višňa, P.: Indikace artrodézy kolenního kloubu v moderní ortopedii. Рожл. чир. (2003), 82, 227-232.

[24] Hart, R., Kolář, M.: Силы давления при замене сутажа в компьютерном исследовании. Věstnik Rossijskogo Universitěta družby narodov (2003)

[25] Янечек, М., Харт, Р., Бучек, П., Чакер, А.: Компьютерная навигация OrthoPilot при тотальном эндопротезировании коленного сустава — сравнительное исследование послеоперационной механической оси. Травматология и ортопедия — современность и будущее (2003)

[26] Višňa, P., Paša, L., Hart, R., Kočiš, J., Čižmář, I., Adler, J.: Terapie hlubokých chondrálních defektů kolena pomocí autologně kultivovaných chondrocytů na nosiči — výsledky po jednom roce. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2003), 70, 356-362.

[27] Hart, R., Janeček, M., Višňa, P., Buček, P., Kočiš, J.: Мозаичная пластика для лечения дефекта головки после неправильного введения рассасывающегося винта.
Артроскопия
(2003), 19(E), 1-5.

[28] Hart, R., Janeček, M., Chaker, A., Buček, P.: Рентгенографическая оценка тотальной артропластики коленного сустава, имплантированной с использованием и без использования кинематической навигации. Инт. Orthop. (2003), 27, 366-369.

[29] Hart R., Janeček M., Buček P.: Остеотомия Weil при метатарзалгии.
Журнал ф. Ортоп
. (2003), 141, 590-594.

[30] Харт, Р., Янечек, М., Бучек, П., Чакер, А.: Двусторонние переломы ключицы и шейки лопатки. Scripta Medica (2004), 77, 3-10.

[31] Kučera B., Daňová J., Hart, R.: Эффект послеоперационной ретрансфузии у неанемичных пациентов, перенесших тотальную замену сустава. Scripta Medica (2004), 77, 167-171.

[32] Višňa P., Paša L., Čižmář I., Hart R., Hoch J.: Лечение глубоких дефектов хряща коленного сустава с использованием аутологичного хондротрансплантата и абразивной техники. Рандомизированное контролируемое исследование. Acta Chir. Белг. (2004), 104, 709-714.

[33] Kočiš J., Wendsche P., Višňa P., Mužík V., Hart R.: Izolované zlomeniny atlasu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2004), 71, 6-12.

[34] Janeček M., Hart R., Kučera J., Višňa P., Kočiš J.: Vzácné zkrácení prvního paprsku nohy a řešení distrakční artrodézou. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2004), 71, 115-118.

[35] Paša L., Pokorný V., Višňa P., Nestrojil P., Hart R., Kalandra S.: ASKP stabilizace první traumatické luxace GH kloubu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2004), 71, 142-146.

[36] Štipčák V., Stoklas J., Hart R., Janeček M.: Implantace necementované jamky s využitím navigačního systému. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2004), 71, 288-291.

[37] Paša L., Hart R., Kočiš J., Mužík V., Veselý R.: Artroskopie kyčelního kloubu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2005), 73, 16-21.

[38] Hart R., Janeček M., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Korelace dlouhodobých klinických a radiologických výsledků po meniskektomiích. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2005), 72, 304-307.

[39] Hart R., Šiška V., Štipčák V., Janeček M., Stoklas J.: Postavení dolní končetiny po osteotomiích proximálního bérce. Slov. хирургия (2005), 4, 20-22.

[40] Hart R., Štipčák V., Janeček M., Višňa P.: Рентгенологическое исследование ТЭА после техники мини-инцизии.
Hip international
(2005), 15, 98-101.

[41] Hart R., Krejzla J., Šváb P.: Přínos počítačové navigace pro rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Рожл. Чир. (2005), 84, 472-478.

[42] Hart R., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Dlouhodobé výsledky parciálních fasciektomií v léčbě Dupuytrenovy kontraktury. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (2005), 3, 21-23.

[43] Hart R., Štipčák V., Janeček M., Višňa P.: Положение компонентов после тотальной артропластики тазобедренного сустава с помощью миниинвазивного заднелатерального подхода. Acta Orthop. Белг. (2005), 71, 60-64.

[44] Hart R., Janeček M., Šiška V., Kučera B., Štipčák V.: Интерпозиционная подвесная артропластика по Эппингу против артродеза при остеоартрозе трапециевидного сустава. Европа. Surg. (2006), 38, 433-438.

[45] Štipčák V., Hart R., Kučera B.: Zkušenosti s navigací jamky TEP kyčelního kloubu při posterolaterálním miniinvazivním přístupu. Acta Chir. ортоп. Мечта. čech. (2006), 73, 350-352.

[46] Hart R., Krejzla J., Šváb P.: Kinematická navigace při rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Úraz. чир. (2006), 14, 80-83.

[47] Hart R., Janeček M., Čižmář I., Štipčák V., Kučera B., Filan P.: Минимально инвазивная и навигационная имплантация тотальной артропластики коленного сустава.
Orthopaedic
(2006), 35, 552-557.

[48] Pilný J., Kubeš J., Hoza P., Šprláková A., Hart R.: Následky neléčené skafolunátní nestability zápěstí. Рожл. чир. (2006), 85, 637-640.

[49] Kučera B., Hart R., Štipčák V.: Význam isovolemické hemodiluce u neanemických pacientů podstupujících implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Úraz. чир. (2006), 14, 119-121.

[50] Hart R., Štipčák V., Kučera B., Čižmář I., Pilný J.: Дефект мыщелка бедренной кости в колене после пателлэктомии.
Травматолог
(2007), 110, 180-182.

[51] Hart R., Štipčák V., Kučera B., Filan P., deCordeiro J.: Точная компьютерная коррекция оси ноги с открытой вальгусной остеотомией головки большеберцовой кости.
Orthopaedic
(2007), 36, 577-581.

[52] Hart R., Konvička M., Filan P., deCordeiro J.: ОФЭКТ — надежный инструмент для отбора пациентов, подвергающихся однокомпаратной артропластике коленного сустава. Арх. Orthop. Trauma Surg. (2008), 128, 679-682.

[53] Hart R., Janeček M., Buček P.: Долгосрочные результаты после переломов головки бедренной кости — консервативное и оперативное лечение. Scripta Medica (2007), 80, 91-98.

[54] Харт Р., Шваб П., Филан П: Интраоперационная навигация при поверхностной артропластике тазобедренного сустава. Арх. Orthop. Trauma Surg. (2008), 128, 429-434

[55] Hart R, Krejzla J, Šváb P, Kočiš J, Štipčák V: Исходы после традиционной реконструкции передней крестообразной связки с компьютерной навигацией.
Артроскопия
(2008), 24, 569-578.

[56] Višňa P, Beitl E, Hart R, Čižmář I, Pilný J: Лечение переломов шейки бедра с помощью двухосного проксимального бедренного гвоздя …
Травматолог
(2008), 120, 1-9.

[57] Kočiš J, Wendsche P, Veselý R, Hart R, Čižmář I: Осложнения во время и после операции на шейном отделе позвоночника по Кошеру с использованием изолированного переднего подхода с имплантатом CSLP. Acta Neurorochir. (2008), 10, 1067-1071.

[58] DeCordeiro J, Hart R, Filan P, Štipčák V: Prospektivní srovnání zobrazovacích vyšetření RTG, UZ a CT artrografie s artroskopií při detekci ruptury rotátorové manžety. Úraz. chir., 16: 7-11, 2008.

[59] Filan, P., Hart, R., Štipčák, V., Safi, A.: Rekonstrukce zastaralých a rozsáhlých ruptur Achillovy šlachy transferem šlachy musculus flexor hallucis longus. Úraz. chir., 16: 87-94, 2008.

[60] Hart R, Šváb P, Krejzla J: Modifikovaná Latarjetova operace při recidivujících luxacích ramena u starších pacientů. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 105-111.

[61] Hart R, Bárta R, Náhlík D: Transfer m. latissimus dorsi při nereparabilních kraniodorzálních defektech manžety rotátorů. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 215-221.

[62] Hart R, Kučera B, Safi A: Hamstringy versus quadriceps u dvousvazkových rekonstrukcí předního zkříženého vazu. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 296-303.

[63] Hart R, Okál F, Komzák M: Transoseální plastika hlavice humeru a masivní osteokartilaginózní aloštěp při řešení rozsáhlého Hill-Sachsova defektu. Acta Chir orthop Traum čech (2010), 77, 402-410.

[64] Hart R, Krejzla J, Šváb P: Přesnost cílení kostních kanálů při plastice předního zkříženého vazu — přínos počítačové navigace. Acta Chir orthop Traum čech (2007), 74, 118-125.

[65] Hart R, Paša L, Kočiš J, Těknědžjan B, Kozák T, Wendsche P: Inveterované zadní glenohumerální luxace a jejich operační řešení přední přístupem. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 34-40.

[66] Filan P, Hart R: Spojení šlach m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus na plantě: anatomická studie na kadaverech. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 71-76.

[67] Hart R, Janeček M, Kozák T, Okál F: Extenzivní zadní přístup při uvolnění poúrazové ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 114-119.

[68] Hart R, Wendsche P, Kočiš J, Komzák M, Okál F, Krejzla J: Injekce anestetika s kortikoidem při řešení bolestí sakroilických kloubů po lumbálních stabilizacích. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 339-342.

[69] Hart R, Šváb P, Janeček M: Totální endoprotéza hlezna — poznámky k filozofii implantace. Ortopedie (2011), 5, 221-227.

[70] Hart R, Komzák M, Bárta R, Okál F, Šrůtková E: Redukce radiační zátěže užitím fluoroskopické navigace při transpedikulární instrumentaci. Acta Chir orthop Traum čech (2011), 78, 447-450.

[71] Hart R, Komzák M, Safi A, Okál F: Individuální přístup při operačním uvolnění ztuhlosti loketního kloubu. Úraz. чир. (2011), 19, 30-37.

[72] Hart R, Janeček M: Chronická nestabilita femoropatelárního kloubu. Ortopedie (2011), 6, 267-271.

[73] Hart R, Janeček M: Femoropatelární artróza. Ortopedie (2011), 6, 272-274.

[74] Náhlík D, Hart R, Kozák T, Těknědžjan B. Osteosyntéza zadní hrany tibie — ano či ne? Úraz. чир. (2011), 19, 64-70.

[75] Okál F, Hart R, Komzák M. Léčba poranění posterolaterálního rohu kolena anatomickou rekonstrukcí a nebo proximální osteotomií tibie. Úraz. чир. (2011), 19, 100-105.

[76] Hart R, Janeček M, Bárta R, Safi A. Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxatrózy. Ortopedie (2012), 6, 8-11.

[77] Safi A, Hart R, Feranec M, Procházka V. Možnosti kinematické počítačové navigace u náhrad kolenního kloubu. Ortopedie (2012), 6, 13-19.

[78] Posoldová Z, Hart R, Konvička M, Ocelková L. Využití SPECT vyšetření v diagnostice poškození mediálních menisků. Ortopedie (2012), 6, 20-23.

[79] Hart R, Šváb P, Procházka V, Šmíd P, Bárta R. Vliv odchylky postavení komponent na sérovou hladinu iontů kovů u pacientů s povrchovou náhradou kyčle. Ortopedie (2012), 6, 104-107.

[80] Hart R, Safi A, Komzák M. Autologní léčba chondromalácie. Ortopedie (2012), 6, 123 -127.

[81] Okál F, Hart R, Komzák M. Vliv uvolnění mediálních stabilizátorů kolena na velikost korekce u vysoké valgizační opening-wedge osteotomie tibie; anatomická studie na kadaverech. Acta Chir orthop Traum čech (2012), 79, 355-360.

[82] Kučera B, Náhlík D, Hart R, Ocelková L. Porovnání efektivnosti pooperačního retransfuzního systému s perioperačním autotransfuzním systémem při implantacích totálních endoprotéz kolenního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2012), 79, 361-366.

[83] Komzák M, Hart R, Okál F, Safi A. Влияет ли заднелатеральный пучок на вращательное движение больше, чем переднемедиальный пучок при реконструкции передней крестообразной связки? Клиническое исследование.
J Bone Jt Surg (Br)
(2012), 94, 1372-1376.

[84] Okál F, Hart R, Komzák M, Safi A. Přínos kinematické počítačové 2D a 3D navigace k přesnosti provedení valgizační osteotomie proximální tibie s klínem otevřeným mediálně. Acta Chir orthop Traum čech (2013), 80, 150-164.

[85] Сафи А, Харт Р, Текнеджан Б, Козак Т. Лечение внесуставных и простых суставных переломов дистального отдела лучевой кости с использованием внутрисуставного гвоздя против волярной фиксирующей пластины.
J Hand Surg
(2013), 38, 774-779.

[86] Харт Р, Сафи А, Комзак М, Яйтнер П, Пускейлер М, Хартова П. Богатая тромбоцитами плазма у пациентов с дегенерацией хряща большеберцовой кости.
Arch Orthop Trauma Surg
(2013), 133, 1295-1301.

[87] Šmíd P, Hart R. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stadia podélné ploché nohy. Ortopedie (2013), 7, 181-185.

[88] Текнеджан Б., Посольдова З., Козак Т., Харт Р., Пинк М. Лечба нестабильного зломенина В. метакарпу зевного фиксатора. Úraz. чир. (2012), 20, 131-133.

[89] Komzák M, Hart R, Okál F, Safi A. Пучок AM контролирует передне-заднюю и ротационную стабильность в большей степени, чем пучок PL — исследование на кадавере.
Knee
(2013), 20, 551-555.

[90] Феранец, Харт, Козак. Zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte. Acta Chir orthop Traum čech (2013), 80, 391-395.

[91] Феранец, Харт, Козак. Является ли přesné umístění fixátoru loketního kloubu в ose rotace podstatné pro rehabilitaci? Учитесь на кадавре. Úraz. чир. (2013), 21, 24-27.

[92] Сафи, Харт, Феранец, Комзак. Применение нитродрженового фиксатора Micronail в дистальном радиусе, кадаврозное исследование позиций jeho vstupu, вращения и проникновения šroubů přes kortikalis kosti a do kloubu. Úraz. чир. (2013), 21, 63-70.

[93] Baňas M, Hart R, Šváb P, Safi A. Je tlak v ose dolní končetiny dostačující pro imitaci zátěže při implantaci TEP kolena? Úraz. чир. (2014), 22, 19-23.

[94] Hart R, Komzák M, Okál F, Náhlík D, Jajtner P, Puskeiler M. Аллотрансплантат в сравнении с аллотрансплантатом с концентратом костного мозга для заживления инструментального заднебокового поясничного сращения.
Spine
(2014), 14, 1318-1324.

[95] Komzák M, Hart R, Šmíd P, Puskeiler M. Vliv centrální anatomické jednosvazkové a anatomické dvojsvazkové rekonstrukce předního zkříženého vazu na stabilitu kolenního kloubu. Klinická studie. Acta Chir orthop Traum čech (2014), 81, 276-280.

[96] Šmíd P, Hart R, Puskeiler M. Знак касательной — надежный предиктор риска повторного разрыва сухожилия при восстановлении вращательной манжеты. Acta Chir orthop Traum čech (2014), 81, 227-232.

[97] Feranec M, Hart R, Šmíd P, Komzák M. Neúplná korekce postavení páteře v sagitální rovině po náhradě kyčelního kloubu s flekční kontrakturou. Ortopedie (2015), 9, 15-18.

[98] Komzák M, Hart, R, Šmíd P, Puskeiler M, Jajtner P. Vliv plasmy bohaté na trombocyty (PRP) na hojení štěpu při rekonstrukci LCA kolenního kloubu — prospektivní studie. Acta Chir orthop Traum čech (2015), 82, 135-139.

[99] Харт Р., Сафи А., Яйтнер П., Пускейлер М., Хартова П., Комзак М. Лечение хондромаляции большеберцовой кости с помощью обогащенной тромбоцитами плазмы и гиалуроновой кислоты.
Текущая ортопедическая практика
(2017), 28, 58-65.

[100] Šmíd P, Hart R. Nový pohled na uspořádání šlach svalů rotátorové manžety — studie na kadaverech. Ortopedie (2017), 11, 112-117.

[101] Komzák M, Hart R, Paša L, Šmíd P, Náhlík D, Pavlík T. Биомеханическая оценка реконструкции переднебоковой связки во время операции на передней крестообразной связке. Клин. Инвестировать. (2017), 7(2), 95-102.

[102] Шмид П., Комзак М., Харт Р., Паша Л. Мьюсенхимальные стволовые клетки в реконструктивной хирургии повреждений надлопаточной мышцы. Клин. Инвестировать. (2017), 7(2), 103-110.

[103] Харт Р. Феномен топпинга с рецидивирующим спинальным стенозом и эпидуральным фиброзом, предотвращенный с помощью окисленной целлюлозы. Acta Medica (Hradec Králové) (2018), 61(2):69-73.

[104] Šmíd P, Hart R, Komzák M, Paša L, Puskeiler M. Léčba impingement syndromu ramena pomocí injekce PRP. Acta Chir orthop Traum čech (2018), 85, 261-265.

[105] Sanalla H, Hart R, Komzák M, Paša L. Augmentace BT štěpem z m. quadriceps femoris při řešení úponové tendinopatie Achillovy šlachy. Acta Chir orthop Traum čech (2018), 85, 266-270.

[106] Buček F, Komzák M, Hart R. Rotační kinematika kolenního kloubu před a po implantaci unikompartmentální mediální náhrady, srovnání se zdravým kolenním kloubem. Acta Chir orthop Traum čech (2019), 86, 33-38.

[107] Feranec M, Hart R, Kozák T, Komzák M. Užití zevní fixace loketního kloubu při uvolnění ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chir orthop Traum čech (2019), 86, 136-140.

[108] Hart R. Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy. Rozhl Chir (2019), 98, 245-247.

[109] Náhlík D, Hart R, Ninger T, Komzák M. Vliv změny sklonu pánve na změnu anteverze a inklinace acetabula. Ortopedie (2019), 3, 88-92.

[110] Sobek J, Hart R, Komzák M. Klinické výsledky po totální náhradě kolenního kloubu v závislosti na rotaci femorální komponenty vzhledem k původním anatomickým poměrům na distálním femuru. Acta Chir orthop Traum čech (2020), 87, 75-81.

[111] Hart R, Náhlík D. Pelvitrochanterická insuficience a její řešení transferem m. gluteus maximus. Ortopedie (2020), 2, 40-42.

[112] Bielák J, Hart R. Skrytá poranění zadního segmentu pánve u starých pacientů se zlomeninou ramének stydké kosti. Acta Chir orthop Traum čech. (2020), 87:409-413.

[113] Hart R, Náhlík D, Paša L. Деротационная межберцовая остеотомия у привычного люксаса. Acta Chir orthop Traum čech. (2020), 87:404-408.

[114] Komzák M, Hart R, Náhlík D, Vysoký R. Rotační stabilita kolenního kloubu 2 roky po rekonstrukci anterolaterálního ligamenta společně s rekonstrukcí LCA: biomechanická studie. Acta Chir orthop Traum čech (2021), 88, 39-44.

[115] Vlček M, Hart R. Vnitřní osteosyntéza dorzálních zlomenin proximální tibie. Úraz. чир. (2022), 27(4)